4 Nisan 2013 Perşembe

Gitarlar gitarlar beni benden alırlar...


1- Gitar telleri hangi müzikal aralıkta akortlanır?

6 telli gitarlar:E2( 82Hz ), A2( 110Hz ), D3( 147Hz ), G3( 196Hz ), B3( 247Hz ), E4( 330Hz)
Bununla birlikte, 12 telli gitarlar daha zengin bir tını yaratmak için kalın mi hariç diğer tellerin birinin bir üst oktava akortlandığı yada alt en ince iki telin çiftlerinin sabit bırakılıp diğer 4 telin bir üst oktava tonlandığı, ve/veya en kalın mi telinin 2 üst oktavdaki mi notasına akort edildiği görülür.

2- Gitarın en pesteki rezonansı yaklaşık kaç Hz'tir?

Günümüzdeki gitarın en pesteki rezonansı E2 (82Hz) telinin haricinde kasa içerisinde ön ve arka plaka arasında kalan hava vasıtasıyle meydana gelir buda yaklaşık 98-103 Hz arasında oluşur.

3- Çelik telli gitar ile naylon telli gitarda tel gerginliğini nasıl karşılaştırırsınız?

Çelik daha sert bir malzeme olduğundan dolayı naylon tele göre daha fazla kütleye ve gerginliğe sahiptir. Yumuşak bir cisme vurulduğunda gücün çoğunu emer ve sert bir cisme vurulduğunda gücün çoğunu geri aktarır prensibinden yola çıkarak çelik tele vurulduğunda 5-10dB gibi fazla bir gürlük seviyesine ulaşmış oluruz. Bu da 6dB’nin  gürlük seviyesini 2 katına çıkaracağını düşündüğümüzde oldukça büyük bir kazanım demektir.

4- Neden elektrik gitarlarda birden fazla manyetik bulunur?

               Telin her kısmında ayrı harmonik oluşumlar ve pendulum hareketi buna bağlı değişik tınısal özelliklere ulaşılır. Bu farklı tını tepkilerini elektrik gücüne çevirmek için manyetikler gitarın farklı yerlerine konumlandırılmıştır. Örneğin, sap kısmına yakın konumlandırılan manyetik temel frekansta en güçlü ses sinyaline ulaşır. Eşiğe doğru inildiğinde tizlerdeki harmoniklere ulaşılır.

5- Gitarda perde takılma mesafeleri sap uzunluğu ile nasıl oranlanır?

               Eşit tampere sisteminde ton aralığı logaritmik olarak artar, buna göre, yarım ton aralığı oranı 1.05946’ya denk gelmektedir. Buda 18:17 oranına oldukça yakındır. Çakılacak olan perde eşiğe bu kurala göre hep 18:17 oranında olmalıdır. Fakat 18:17 oranıda 1.05882 ye denk gelmektedir bu %0.06 oranında bir sapma ortaya çıkartır. Bütün perdeler böylece bemolde kalmış olur. 12. Perdede 12 centlik bir pest ‘ de kalma görülür. Bu nedenle en iyi ayar, 18 yerine 18,817 dir.

6- Gitarda tel düzeltmesi (string compensation) ne demektir?

               Gitarda fretlerin arasına basıldığında, telin genliği bir miktar artmaktadır ve bu da notaların biraz daha tiz olmasına neden olur bunun için string compensation denilen tel düzeltmesi uygulanmalıdır. Buna göre tele ek uzatma uygulanır. Akustik gitarlarda bu 1-5 mm iken bas gitarlara bakıldığında birkaç cm’ye ulaştığı görülür. Fretleri yüksek olan gitar daha fazla düzeltme gerektirir. Bas teller tiz tellere, çelik teller naylon tellere göre daha fazla düzeltme gerektirir. Elektro gitarların bazılarında ise her tele ayrı ayar yapılabilen  eşikte vidalar mevcuttur.


Yorum yapmak için "Yorumlama Biçimi" kısmını "Anonim" olarak seçiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorum yapmak için "Yorumlama Biçimi" kısmını "Anonim" olarak seçiniz.